Edquizz

Edquizz

Eina per a la creació d'exàmens i activitats online

Gamifica les teves classes creant activitats atractives

Impulsa fàcilment les classes a distància i el model d'aprenentatge híbrid.

Disponible para smartphone, tablets y dispositivos de sobremesa

Integrat al complet amb la plataforma de gestió acadèmica i comunicació de Additio

El teu quadern integrat amb Google Classroom, Moodle i Microsoft Teams.
Aprendizaje a distancia y en remoto

Crea activitats, exàmens i quizzes fàcilment

Mitjançant múltiples tipus de respostes, segueix en contacte amb els teus alumnat pot completar les seves activitats des de l'ordinador o el seu mòbil.

Converteix els teus classes en experiències.

Gamifica i potencia l'aprenentatge en remot

Construeix quizzes originals per gamificar les teves classes i anar més enllà de les parets de la teva aula.

Introdueix nous continguts, revisa temes i arriba a tots aquests alumnes que no són a classe.

Eina de qüestionaris i activitats
App quizzes i exàmens

Corregeix i avalua formativament amb rúbriques

Les diferents activitats que conformen el quiz poden ser avaluades mitjançant rúbriques. Edquizz no només són qüestionaris sinó una eina per posar en marxa l'avaluació formativa amb sentit.

Afegeix comentaris, observacions i indicacions als teus estudiants per indicar-los on poden millorar i desenvolupar el seu potencial.

Analítiques d'aprenentatge (learning analytics)

Descobreix com estan aprenent els teus alumnes des d'un panell d'anàlisi automàtic.

Entén aquelles preguntes i activitats que tenen més dificultats i en base a les dades pren decisions per millorar el seu aprenentatge

Herramienta cuestionarios y actividades
Exàmens i activitats online

Quadern d'avaluació per competències, qüestionaris i comunicació amb les famílies i alumnes tot en un

Simplifica tots els processos, un cop creat i avaluat el qüestionari automàticament apareix la nota en el quadern de Additio, les famílies i alumnes reben la correcció i poden veure totes les seves notes en temps real en el seu quadern i els informes del centre educatiu.
Las prácticas de Additio apoyan plenamente los requisitos de FERPA y GDPR. Nosotros nunca venderemos tu información a nadie. Seguimos minuciosamente las prácticas de codificación segura para las aplicaciones y realizamos comprobaciones periódicas del código. También realizamos pruebas por investigadores independientes.