Funcionalitats

Totes les funcionalitats

Les funcionalitats que fan que la gestió de les teves classes sigui més fàcil i tinguis més temps per concentrar-te en el que t'apassiona

Quadern de notes digital

El cuaderno de notas de Additio

Avalua amb fórmules calculades

Pren el control de les teves avaluacions, crea les estructures de grup adaptant-se a les teves avaluacions amb les fórmules calculades.

Afegeix fàcilment els teus alumnes

Afegir les dades dels alumnes i les seves fotos mai ha estat tan ràpid i senzill, podràs fer-ho amb uns simples passos important les dades des d'Excel o des d'altres plataformes.

Anota-ho tot

Registra i gestiona les reunions i tutories creant anotacions directament als alumnes, als grups o a les sessions, posant etiquetes per a un ús senzill.

Usa recursos a classe

Vincula imatges, vídeos, arxius ... a les avaluacions, a les fitxes dels alumnes o a les teves anotacions, per tenir a mà tots els recursos en les teves classes.

Escull alumnes a l'atzar

Selecciona a un alumne de forma aleatòria per respondre una pregunta i activa l'opció cicle complet perquè els alumnes no es repeteixin.

Organitza els teus alumnes

Situa als teus alumnes a classe amb el plànol de classe. Et permetrà tenir un altre punt de vista de la classe i escollir també un alumne a l'atzar.

Guarda i comparteix la teva informació

En qualsevol moment podràs exportar les dades que tens a Additio en un Excel, de manera que podràs compartir la informació amb els teus companys.

Registre d'assistència

La funcionalitat de registre d'assistència de Additio

Registra l'assistència amb un sol click

Registra i avalua l'assistència diària dels teus alumnes de forma ràpida, en un sol click tindràs el registre d'assistències de cada classe.

Resum d'assistència

Amb només prémer la cel·la de resum d'assistència d'un alumne, podràs saber quantes vegades ha assistit, ha faltat o ha estat expulsat de classe.

Fer recompte d'assistència

Amb el tipus de nota Recompte d'assistència podràs saber el nombre de vegades que un alumne ha estat absent, que ha arribat tard o que té una falta justificada, per exemple.

Fer el càlcul de nota d'assistència

Amb el tipus de nota Càlcul de nota d'assistència podràs obtenir el càlcul del registre d'assistència i que el resultat influeixi en la nota final del curs.

Filtra per dates

Selecciona el rang de dates d'assistència per saber les faltes o les vegades que ha assistit un alumne a classe en un període de temps definit.

Fer el càlcul de percentatge d'assistència

Amb el tipus de nota Càlcul de percentatge d'assistència podràs obtenir el percentatge del registre d'assistència, absència o retard del període de temps que vulguis.

Planificador de classes

El planificador de classes d'Additio

Crea les teves plantilles

Personalitza les seccions de la planificació editant la plantilla. Podràs organitzar la planificació de les teves sessions de forma simple, afegint aquelles seccions més importants per a tu.

Configura fàcilment la teva planificació

A Additio t'ho posem fàcil a l'hora de fer la teva planificació del curs. Usant les eines que ofereix l'app per programar el curs de forma simple, podràs copiar, enganxar i moure les sessions en un sol click.

Planifica per semanas o per unitats

Pots planificar les teves sessions per setmanes o per unitats, Additio et permet seleccionar la manera de planificar per tal de complir els teus objectius i fer realitat els propòsits de la teva classe.

Afegeix contingut pedagògic

Vincula tot tipus de documents, vídeos, imatges, links, a les programacions de les sessions de classes, de manera que tindràs tots els recursos a mà per fer més fàcil el seu ús.

Comparteix la teva planificació

Podeu compartir la planificació de les classes entre tots els professors, per així poder aconseguir un millor aprofitament del coneixement i el temps.

Rúbriques

La funcionalitat de rúbriques d'Additio

Fàcil configuració

Mitjançant un senzill configurador podràs afegir totes les teves rúbriques, i així poder avaluar el grau d'aprenentatge assolit per l'alumne en coneixements i competències i el nivell d'assoliment del mateix i/o la qualitat del treball.

Ells s'autoavaluen

Envia per correu les rúbriques als alumnes perquè s'auto-avaluïn i sàpigues com creuen ells que han portat a terme un projecte.

Ells avaluen als seus companys

Deixa que siguin els propis companys, els pares o els responsables els que avaluen l'alumne en algun aspecte enviant-los un correu amb l'accés a la rúbrica a avaluar.

Guarda i imprimeix les teves rúbriques

Mostra als teus companys i als teus alumnes les rúbriques que utilitzes per avaluar. Podràs exportar tant la rúbrica original com les rúbriques avaluades.

Comparteix amb els teus companys

Comparteix amb els teus companys les rúbriques creades des de l'app, perquè també les puguin utilitzar per avaluar als seus alumnes.

Estàndards i competències

Estàndards i competències

Fàcil configuració

Mitjançant un senzill configurador, podràs afegir tots els estàndards i competències per vincular-los a totes les activitats que facin els alumnes.

Vincula les competències i els estàndards

Vincula les competències amb els estàndards i simplifica la teva feina. També podràs assignar ponderacions a les competències i els estàndards per obtenir la mitjana desitjada.

Configura els càlculs

Personalitza la teva avaluació. Podràs configurar els càlculs per fer mitjanes ponderades i separar per períodes les notes dels estàndards i competències.

Inclou-los als informes i a les mitjanes finals

Copia i enganxa els resultats dels estàndards i competències a les pestanyes dels trimestres per poder generar informes i mitjanes finals.

Comparteix amb els companys

Comparteix amb els teus companys els estàndards i competències creades des de la app perquè també les puguin utilitzar per avaluar als seus alumnes.

Horari i calendari

La funcionalitat d'horari i calendari de Additio

Crea el teu horari

Crea l'horari bàsic de les teves classes, configura des dels grups l'hora i els dies de classe per tenir una vista setmanal del teu horari.

Vacances

Configura els dies festius i les vacances de tot el teu curs per portar un control de les sessions de classes i que el teu calendari sigui molt més visual.

Calendari

Accedeix al calendari setmanal i mensual per tenir el control dels esdeveniments de la teva agenda docent. Des del calendari podràs accedir al grup, veure la planificació del dia, fer anotacions, afegir recursos, etc.

Sessions irregulars

El teu horari varia? Adapta el teu horari per treure-li el major profit, configurant l'horari segons setmana o mes a través de les opcions Setmanes A-B.

Compartir les vacances

D'una manera senzilla tots els professors podreu compartir la mateixa programació de vacances del centre.

Google Classroom

La funcionalidad de integración de Additio con Google Classroom

Vincula els teus grups i alumnes

Vincula en pocs passos tots els teus grups i alumnes de Google Classroom des d'Additio. Això et permetrà gestionar les notes dels teus alumnes de forma ràpida i simple des d'un quadern digital més potent.

Importa les llistes dels alumnes

Amb només un pas podràs importar totes les llistes i la informació dels teus alumnes des de Google Classroom a Additio.

Importa les tasques dels teus alumnes

Amb uns pocs clics podràs importar i mantenir actualitzades en Additio totes les tasques i avaluacions realitzades pels teus alumnes des de Google Classroom.

Documents adjunts

Pots veure i obrir tots els documents que han lliurat els teus alumnes a Google Classroom directament des Additio, per tenir un major control de les evaluaciones.

Informes i estadístiques

La funcionalitat d'informes i estadístiques de Additio

Informes dinàmics

Genera tot tipus d'informes mitjançant Widgets fent-los més visuals i personalitzables, adaptant la informació a qualsevol receptor.

Fàcils de configurar

Configura tot tipus d'informe: dades d'alumnes, resum d'assistència, taula de notes. Un cop configurats, la informació es mantindrà actualitzada de forma automàtica.

Imprimeix o exporta a PDF

En qualsevol moment podràs exportar en PDF i imprimir les teves informes per compartir-los amb els teus companys, així com amb els alumnes o els seus responsables.

Panell de Centres Només disponible amb el pla Additio for Schools

Un vista de la funcionalidad Panel de Centros de Additio

Control d'usuaris

Amb uns senzills passos pots crear tots els comptes dels professors que fan servir l'App. Per a cada professor podràs consultar els seus grups, la quantitat d'alumnes, si el tenen compartit amb altres professors, etc.

Crear els grups base

Pots crear els grups d'alumnes per cada curs, nivell o grau, per així disposar d'un llistat centralitzat i facilitar la feina dels professors. Disposaràs de moltes eines d'importació dels alumnes i les seves fotos que facilitaran aquest treball.

Asigna grups i horaris

A partir dels grups base d'alumnes es poden assignar els grups a cada professor segons la seva assignatura. També podràs crear directament l'horari d'aquest grup segons els dies i freqüència de classes.

Dades compartides

Des del panell de dades compartides podràs en tot moment controlar i gestionar totes les dades compartides pels professors: estructures de grup, rúbriques, planificacions, vacances. També podràs gestionar i realitzar canvis en els grup compartits per tenir un major control.

Butlletí de notes

Crea i imprimeix els butlletins de notes dels teus alumnes directament des del panell de centres. Els professors podran utilitzar els resultats dels alumnes a un butlletí unificat.

Plans i factures

Crea fàcilment i de forma dinàmica els diferents plans de les llicències d'usuaris necessàries per utilitzar l'App. Podràs assignar en tot moment noves incorporacions de professors, així com consultar i imprimir les factures de cada pla.

Panell de Centres - Múltiples informes de centre  Només disponible amb el pla Additio for Schools

Un vista de la funcionalidad Panel de Centros de Additio

Butlletí de notes

Crea butlletins de notes personalitzats amb el logotip del centre i comentaris personalitzats.

Informe global d'assistència

Els administradors poden gestionar l'assistència de tot el centre educatiu i les diferents classes, podent observar cada alumne i justificar les faltes d'assistència a nivell global.

Informe d'incidències i seguiment

Anota incidències dels estudiants definint categories, títols i descripcions. Visualitza a nivell alumne i a nivell general.

Informe de competències i dimensions

Des del panell de dades l'administrador/a pots generar tot l'informe de competències o dimensions dels diferents professors de diferents assignatures / classes, podent definir la ponderació específica per a cada competències i el grup-classe assignat.

Informe de notes

Els docents poden donar visibilitat a les columnes que volen del seu quadern d'avaluació perquè els caps d'estudi, tutors o coordinadors puguin visualitzar tot el seguiment de les notes dels alumnes des del panell de centres de forma centralitzada..

Planes y facturas

Crea fácilmente y de forma dinámica los distintos planes de las licencias de usuarios necesarias para usar la App. Podrás asignar en todo momento nuevas incorporaciones de profesores, así como consultar e imprimir las facturas de cada plan.

Accesos per a alumnes i famílies - Comunicació del procés d'aprenentatge  Només disponible amb el pla Additio for Schools

Un vista de la funcionalidad Panel de Centros de Additio

Quadern de l'alumne

Famílies i alumnes des dels seus comptes poden accedir a visualitzar aquelles columnes del quadern d'avaluació que el professorat ha fet visible perquè puguin seguir el progrés del seu procés formatiu i les seves qualificacions.

Seguiment de les notes i competències

Des notes numèriques, icones, comentaris, observacions, rúbriques i tot tipus d'ítems d'avaluació, les famílies i alumnes podran visualitzar en temps real el seu estat i progrés. També podran seguir l'evolució de les competències i visualitzar de forma gràfica i visual el seu estat en una diana d'avaluació competencial.

Seguiment de l'assistència

Famílies i alumnes poden seguir des dels seus comptes la taula amb l'històric de l'assistència i els seus faltes / expulsions o similars en la secció assistència de l'aplicació mòbil Edvoice.

Enviar recursos i rúbriques

El professorat podrà enviar des de la seva secció recursos a famílies i alumnes, perquè puguin realitzar activitats o donar suport al seu procés formatiu. Alhora, poden enviar rúbriques a l'aplicació Edvoice per fer auto i co avaluació potenciant l'avaluació formativa.

Missatges de veu

Per donar suport als estudiants o millorar la comunicació amb les famílies el sistema permet enviar missatges de veu curts per millorar les indicacions..

Dianes avaluació per competències

Visualitza de forma gràfica l'estat i progrés de les competències de l'alumne en comparació amb la resta del grup-classe..

Comunicacions bàsiques o institucionals Només disponible amb el pla Additio for Schools

Una vista de las funcionalidades de Comunicación de Additio

Stories

Mitjançant l'App Edvoice tindràs sempre al palmell de la mà les comunicacions que has realitzat durant tot el curs als teus alumnes i els seus pares. Cada grup tindrà la seva pròpia "story" que podràs consultar en qualsevol moment des del teu mòbil.

Missatgeria instantània

Podràs enviar missatges directament a tots els alumnes i als seus pares, perquè aquests els puguin rebre de forma immediata en els seus mòbils. També tindràs l'opció si ho desitges, de permetre converses amb els integrants del grup de manera controlada. Els alumnes i pares només hauran de tenir instal·lada Edvoice perquè puguin estar en contacte directe amb els professors.

Enviament de notes

Igual que amb la missatgeria, podràs comunicar les notes de les avaluacions dels teus alumnes de forma immediata, i podràs triar també si vols que les rebin els seus pares.

Notificacions d'assistència

Podràs configurar per endavant quin tipus de notificacions vols que s'enviïn de forma automàtica. D'aquesta manera, els pares rebran un missatge a l'app Edvoice cada vegada que, per exemple, el seu fill falti a l'escola o arribi tard.

Convida a reunions

Convoca de forma fàcil i efectiva les reunions que vulguis que assisteixin els alumnes i / o els seus pares. Podràs enviar en forma de notificacions aquells esdeveniments de la teva agenda que siguin més importants perquè els alumnes i pares els rebin directament en els seus mòbils.

Dissenyem aplicacions per millorar l'ensenyament i la comunicació

Estàs a punt per unir-te a més de 500.000 professors? Registrar-se