Funcionalitats

Totes les funcionalitats

Les funcionalitats que fan que la gestió de les teves classes sigui més fàcil i tinguis més temps per concentrar-te en el que t'apassiona

Quadern de notes digital

El cuaderno de notas de Additio App

Pren el control de les teves avaluacions, crea les estructures de grup adaptant-se a les teves avaluacions amb les fórmules calculades.

Afegir les dades dels alumnes i les seves fotos mai ha estat tan ràpid i senzill, podràs fer-ho amb uns simples passos important les dades des d'Excel o des d'altres plataformes.

Registra i gestiona les reunions i tutories creant anotacions directament als alumnes, als grups o a les sessions, posant etiquetes per a un ús senzill.

Vincula imatges, vídeos, arxius ... a les avaluacions, a les fitxes dels alumnes o a les teves anotacions, per tenir a mà tots els recursos en les teves classes.

Selecciona a un alumne de forma aleatòria per respondre una pregunta i activa l'opció cicle complet perquè els alumnes no es repeteixin.

Situa als teus alumnes a classe amb el plànol de classe. Et permetrà tenir un altre punt de vista de la classe i escollir també un alumne a l'atzar.

En qualsevol moment podràs exportar les dades que tens a Additio App en un Excel, de manera que podràs compartir la informació amb els teus companys.

Registre d'assistència

La funcionalitat de registre d'assistència de Additio App

Registra i avalua l'assistència diària dels teus alumnes de forma ràpida, en un sol click tindràs el registre d'assistències de cada classe.

Amb només prémer la cel·la de resum d'assistència d'un alumne, podràs saber quantes vegades ha assistit, ha faltat o ha estat expulsat de classe.

Amb el tipus de nota Recompte d'assistència podràs saber el nombre de vegades que un alumne ha estat absent, que ha arribat tard o que té una falta justificada, per exemple.

Amb el tipus de nota Càlcul de nota d'assistència podràs obtenir el càlcul del registre d'assistència i que el resultat influeixi en la nota final del curs.

Selecciona el rang de dates d'assistència per saber les faltes o les vegades que ha assistit un alumne a classe en un període de temps definit.

Amb el tipus de nota Càlcul de percentatge d'assistència podràs obtenir el percentatge del registre d'assistència, absència o retard del període de temps que vulguis.

Planificador de classes

El planificador de classes d'Additio App

Personalitza les seccions de la planificació editant la plantilla. Podràs organitzar la planificació de les teves sessions de forma simple, afegint aquelles seccions més importants per a tu.

A Additio App t'ho posem fàcil a l'hora de fer la teva planificació del curs. Usant les eines que ofereix l'app per programar el curs de forma simple, podràs copiar, enganxar i moure les sessions en un sol click.

Pots planificar les teves sessions per setmanes o per unitats, Additio App et permet seleccionar la manera de planificar per tal de complir els teus objectius i fer realitat els propòsits de la teva classe.

Vincula tot tipus de documents, vídeos, imatges, links, a les programacions de les sessions de classes, de manera que tindràs tots els recursos a mà per fer més fàcil el seu ús.

Podeu compartir la planificació de les classes entre tots els professors, per així poder aconseguir un millor aprofitament del coneixement i el temps.

Rúbriques

La funcionalitat de rúbriques d'Additio App

Mitjançant un senzill configurador podràs afegir totes les teves rúbriques, i així poder avaluar el grau d'aprenentatge assolit per l'alumne en coneixements i competències i el nivell d'assoliment del mateix i/o la qualitat del treball.

Envia per correu les rúbriques als alumnes perquè s'auto-avaluïn i sàpigues com creuen ells que han portat a terme un projecte.

Deixa que siguin els propis companys, els pares o els responsables els que avaluen l'alumne en algun aspecte enviant-los un correu amb l'accés a la rúbrica a avaluar.

Mostra als teus companys i als teus alumnes les rúbriques que utilitzes per avaluar. Podràs exportar tant la rúbrica original com les rúbriques avaluades.

Comparteix amb els teus companys les rúbriques creades des de l'app, perquè també les puguin utilitzar per avaluar als seus alumnes.

Estàndards i competències

Estàndards i competències

Mitjançant un senzill configurador, podràs afegir tots els estàndards i competències per vincular-los a totes les activitats que facin els alumnes.

Vincula les competències amb els estàndards i simplifica la teva feina. També podràs assignar ponderacions a les competències i els estàndards per obtenir la mitjana desitjada.

Personalitza la teva avaluació. Podràs configurar els càlculs per fer mitjanes ponderades i separar per períodes les notes dels estàndards i competències.

Copia i enganxa els resultats dels estàndards i competències a les pestanyes dels trimestres per poder generar informes i mitjanes finals.

Comparteix amb els teus companys els estàndards i competències creades des de la app perquè també les puguin utilitzar per avaluar als seus alumnes.

Horari i calendari

La funcionalitat d'horari i calendari de Additio App

Crea l'horari bàsic de les teves classes, configura des dels grups l'hora i els dies de classe per tenir una vista setmanal del teu horari.

Configura els dies festius i les vacances de tot el teu curs per portar un control de les sessions de classes i que el teu calendari sigui molt més visual.

Accedeix al calendari setmanal i mensual per tenir el control dels esdeveniments de la teva agenda docent. Des del calendari podràs accedir al grup, veure la planificació del dia, fer anotacions, afegir recursos, etc.

El teu horari varia? Adapta el teu horari per treure-li el major profit, configurant l'horari segons setmana o mes a través de les opcions Setmanes A-B.

D'una manera senzilla tots els professors podreu compartir la mateixa programació de vacances del centre.

Google Classroom

La funcionalidad de integración de Additio App con Google Classroom

Vincula en pocs passos tots els teus grups i alumnes de Google Classroom des d'Additio App. Això et permetrà gestionar les notes dels teus alumnes de forma ràpida i simple des d'un quadern digital més potent.

Amb només un pas podràs importar totes les llistes i la informació dels teus alumnes des de Google Classroom a Additio App.

Amb uns pocs clics podràs importar i mantenir actualitzades en Additio App totes les tasques i avaluacions realitzades pels teus alumnes des de Google Classroom.

Pots veure i obrir tots els documents que han lliurat els teus alumnes a Google Classroom directament des Additio App, per tenir un major control de les evaluaciones.

Informes i estadístiques

La funcionalitat d'informes i estadístiques de Additio App

Genera tot tipus d'informes mitjançant Widgets fent-los més visuals i personalitzables, adaptant la informació a qualsevol receptor.

Configura tot tipus d'informe: dades d'alumnes, resum d'assistència, taula de notes. Un cop configurats, la informació es mantindrà actualitzada de forma automàtica.

En qualsevol moment podràs exportar en PDF i imprimir les teves informes per compartir-los amb els teus companys, així com amb els alumnes o els seus responsables.

Panell de Centres

Un vista de la funcionalidad Panel de Centros de Additio App

Amb uns senzills passos pots crear tots els comptes dels professors que fan servir l'App. Per a cada professor podràs consultar els seus grups, la quantitat d'alumnes, si el tenen compartit amb altres professors, etc.

Pots crear els grups d'alumnes per cada curs, nivell o grau, per així disposar d'un llistat centralitzat i facilitar la feina dels professors. Disposaràs de moltes eines d'importació dels alumnes i les seves fotos que facilitaran aquest treball.

A partir dels grups base d'alumnes es poden assignar els grups a cada professor segons la seva assignatura. També podràs crear directament l'horari d'aquest grup segons els dies i freqüència de classes.

Des del panell de dades compartides podràs en tot moment controlar i gestionar totes les dades compartides pels professors: estructures de grup, rúbriques, planificacions, vacances. També podràs gestionar i realitzar canvis en els grup compartits per tenir un major control.

Crea i imprimeix els butlletins de notes dels teus alumnes directament des del panell de centres. Els professors podran utilitzar els resultats dels alumnes a un butlletí unificat.

Crea fàcilment i de forma dinàmica els diferents plans de les llicències d'usuaris necessàries per utilitzar l'App. Podràs assignar en tot moment noves incorporacions de professors, així com consultar i imprimir les factures de cada pla.

Comunicacions

Una vista de las funcionalidades de Comunicación de Additio App

Mitjançant l'App Edvoice tindràs sempre al palmell de la mà les comunicacions que has realitzat durant tot el curs als teus alumnes i els seus pares. Cada grup tindrà la seva pròpia "story" que podràs consultar en qualsevol moment des del teu mòbil.

Podràs enviar missatges directament a tots els alumnes i als seus pares, perquè aquests els puguin rebre de forma immediata en els seus mòbils. També tindràs l'opció si ho desitges, de permetre converses amb els integrants del grup de manera controlada. Els alumnes i pares només hauran de tenir instal·lada Edvoice perquè puguin estar en contacte directe amb els professors.

Igual que amb la missatgeria, podràs comunicar les notes de les avaluacions dels teus alumnes de forma immediata, i podràs triar també si vols que les rebin els seus pares.

Podràs configurar per endavant quin tipus de notificacions vols que s'enviïn de forma automàtica. D'aquesta manera, els pares rebran un missatge a l'app Edvoice cada vegada que, per exemple, el seu fill falti a l'escola o arribi tard.

Convoca de forma fàcil i efectiva les reunions que vulguis que assisteixin els alumnes i / o els seus pares. Podràs enviar en forma de notificacions aquells esdeveniments de la teva agenda que siguin més importants perquè els alumnes i pares els rebin directament en els seus mòbils.

Dissenyem aplicacions per millorar l'ensenyament i la comunicació

Estàs a punt per unir-te a més de 500.000 professors?

Registrar-se