En aquesta nova versió  3.1 hem afegit les següents funcionalitats disponibles tant per a les Apps com en la versió web:

Nous tipus de nota: Recompte d’assistència.

Al modificar els valors dels tipus de notes, ara es té l’opció de sobreescriure els anteriors valors assignats als alumnes.

Poder eliminar files i columnes d’aquelles rúbriques que no s’hagin utilitzat.

Es mostra l’icona del costat de la foto de l’alumne el dia del seu aniversari.

Poder veure la foto dels alumnes en un tamany més gran.

Poder consultar la planificació de les classes en les vistes Avui i Calendari setmanal.

recuento

A més, s’han realitzat les següents millores exclusives per a la versió web:

Ja és possible exportar la planificació en format PDF

Utilitzar símbols del teclat en el generador de fórmules

Poder importar rúbriques des d’un arxiu Excel, fent copiar i enganxar.

Poder imprimir i generar pdfs de les rúbriques.

Exporta a Excel la planificació de les classes.

També s’ha solucionat alguns casos d’importació des de plataformes oficials

NOTA: L’explicació d’aquest post amb les novetats s’anirà ampliant