Termes i condicions

Descripció del producte i servei

L’aplicació Additio App (que d’ara endavant podrà ser denominada l’aplicació i/o indistintament Additio App) de la qual és titular Didactics Labs, S.L. (que d’ara endavant podrà ser denominada la Societat), amb domicili social a C / Bescanó, 10, 17007 Girona, es troba inscrita en el Registre de Societats Mercantils de Girona.

La Societat ha desenvolupat l’aplicació amb la finalitat d’agilitzar i optimitzar les tasques diàries del professorat, fent més fàcil la seva feina. Disponible per iPad i tablets i smartphones Android, permet treballar sense connexió a Internet. Es comercialitza a Google Play i App Store. Alhora, es disposa de la versió web per a PC, Mac, Windows … amb connexió a Internet que permet sincronitzar les dades entre els diferents dispositius ja esmentats.

Obligacions i responsabilitats de l’usuari

Tindrà consideració d’usuari tota aquella persona que accedeixi, utilitzi o descarregui l’aplicació mitjançant la pàgina web www.additioapp.com i/o les plataformes autoritzades per la Societat. L’accés a la mateixa comporta l’acceptació de les presents condicions generals. Per tant, preguem llegeixi amb atenció el contingut i faci servir l’aplicació únicament si està conforme amb el mateix. En cas de disconformitat amb les condicions generals d’aquesta aplicació, li preguem que s’abstingui d’utilitzar-la.

L’usuari declara ser major d’edat i disposar de la capacitat jurídica suficient per vincular-se per aquests Termes i Condicions. Igualment, accepta de forma expressa i sense excepcions que l’accés i la utilització de la present pàgina web, dels seus serveis i dels continguts d’aquests serveis té lloc sota la seva única i exclusiva responsabilitat.

En tot moment, l’usuari ha de fer un ús lícit dels serveis de la present pàgina web d’acord amb la legalitat vigent, respectant els drets de propietat intel·lectual de Didactic Labs SL.

En aquest sentit, l’usuari garanteix que les activitats que desenvolupi a través de la present pàgina web s’adequaran a la llei, la moral, l’ordre públic, els bons costums i en cap cas resultaran ofensives per al bon nom i imatge comercial de Didactic Labs SL o altres usuaris de la pàgina web o tercers.

L’usuari no realitzarà a través dels serveis que posa a la seva disposició la Societat, cap acció que causi dany o alteracions dels continguts, ni obstaculitzarà el bon funcionament del web, no causant problemes tècnics de cap índole, no transferint elements susceptibles de portar virus informàtics o de perjudicar, interferir o interceptar total o parcialment la present pàgina web, així com a no intervenir o alterar el correu electrònic d’altres usuaris o usar qualsevol sistema de scripting o scraping sense el consentiment escrit de Didactic Labs SL.

La responsabilitat de l’usuari sobre la veracitat de les dades introduïdes, en el cas que ho fes per qualsevol circumstància, és exclusiva, pel que en cas d’haver facilitat dades falses o inexactes, Didactic Labs SL es reserva el dret a prohibir-li l’accés a aquesta pàgina web. Si com a conseqüència del registre es dotés a l’usuari d’una contrasenya, aquest es compromet a fer un ús diligent i a mantenir en secret la contrasenya per accedir a aquests serveis.

En conseqüència, els Usuaris són responsables de l’adequada custòdia i confidencialitat de qualsevol identificador i/o contrasenya que li siguin subministrades per la Societat, i es comprometen a no cedir el seu ús a tercers, ja sigui temporal o permanent, ni a permetre el seu accés a persones alienes. Serà responsabilitat de l’usuari la utilització il·lícita dels serveis per qualsevol tercer il·legítim, que utilitzi una contrasenya obtinguda mitjançant una utilització no diligent o de la pèrdua de la mateixa per l’Usuari. L’usuari és plenament responsable d’adoptar totes aquelles mesures de seguretat necessàries i oportunes per protegir els seus arxius, fitxers, dades, sistemes, dispositiu mòbil o electrònic o documents electrònics.

Obligacions i responsabilitats de Didactics Labs SL

Didactic Labs S.L. no es responsabilitza de les possibles pèrdues d’informació ocorregudes com a conseqüència de la sostracció, pèrdua o deteriorament del dispositiu. Aconsellem a l’usuari que disposi d’una còpia de seguretat de les seves dades davant qualsevol dels imprevistos esmentats.

Didactic Labs S.L. podrà modificar de manera unilateral, en qualsevol moment que estimi oportú, la configuració de la present pàgina web, les condicions del servei i el seu contingut, així com eliminar-los, limitar-los o suspendre’ls de manera temporal o definitiva, així com impedir l’accés als mateixos procurant informar a l’usuari d’aquest canvi, sempre que les circumstàncies li ho permetin, a través de la publicació a la pàgina web.

En cas d’efectuar operacions de manteniment, reparació, actualització o millora dels serveis, la Societat té el dret a suspendre temporalment i sense necessitat de preavís l’accessibilitat a la present pàgina web. Malgrat tot Didactic Labs, S.L. procurarà posar-ho en coneixement dels usuaris, sempre que les circumstàncies li ho permetin.

L’ús que els usuaris puguin fer dels serveis i/o dades i/o informació subministrada als mateixos a través de la present pàgina web es realitzarà per compte i risc de l’usuari.

La Societat es reserva el dret a impedir l’accés, o fins i tot eliminar l’accés als usuaris que no compleixin amb les condicions establertes o no respectin les condicions d’ús de la pàgina web.

Llicències disponibles

Actualment Additio App s’ofereix en dues modalitats o llicències diferents:

1. CLOUD: permet la sincronització de dades entre dispositius

Versió multidispositiu, de pagament anual, que inclou:

– 1 llicència web (accés en línia) amb funcionalitats exclusives.

– 3 llicències App per utilitzar en els teus dispositius (iPad, tablets Android i smartphones Android).

2. APP
a. Versió Gratuïta

– Llicències individuals per a iPad, tablets Android i smartphones Android.

– Amb descàrrega a App Store i Google Play.

– Versió amb limitacions en algunes de les seves funcionalitats.

b. Versió Premium

– Pagament únic.

– Llicències individuals per a iPad, Tablets Android i Smartphones Android.

– Amb descàrrega a App Store i Google Play.

– Sense cap tipus de limitació.

Forma de pagament i devolucions
1. Llicència App:

En descarregar l’aplicació a través de Google Play o App Store es seleccionarà una de les opcions que apareixen com a formes de pagament acceptades en aquestes plataformes.

2. Llicència Cloud:

Un cop dins de la versió web, es pot pagar aquest servei amb targeta de crèdit. A fi de facilitar els pagaments des de múltiples països usem la plataforma Stripe. Pot llegir els seus termes i condicions i obtenir més informació aquí.

Els preus d’aquestes llicències podrien estar subjectes a ajustos que compensin els possibles canvis del mercat, o ser temporalment substituïts per preus especials/promocionals. Els valors són establerts en la divisa local Euros i el preu per a altres països es realitzarà segons el canvi monetari actual de cadascun d’ells.

Les llicències de tipus App no són reemborsables ja que estan subjectes als termes i condicions d’Apple i Google. La llicència tipus Cloud tampoc serà reemborsable però l’usuari podrà cancel·lar la renovació per al següent any en qualsevol moment posant-se en contacte amb info@additioapp.com.

Privacitat

En cap cas cedim, venem ni lloguem les dades personals dels usuaris a tercers per a activitats de màrqueting. Farem servir aquesta informació únicament com descriu la nostra política de privacitat.

Registre i seguritat

Si l’usuari ha creat un compte a Additio App versió web, la privacitat i seguretat de tota la seva informació està protegida per la seva contrasenya. L’usuari pot ajudar a protegir la plataforma d’accessos no desitjats seleccionant una contrasenya complexa, assegurant-se de tancar correctament el seu compte una vegada acabada la sessió, i vigilant qui accedeix al seu ordinador i navegador després que hagi tancat la seva sessió o hagi accedit al seu compte.

Didactic Labs SL s’esforça per assegurar que els comptes d’usuari es mantenen privades però per desgràcia no podem garantir al 100% la seguretat. Accessos no autoritzats, fallades de maquinari o programari i altres factors poden comprometre la seguretat de qualsevol sistema informàtic i Additio App no és una excepció. Per a més informació sobre les mesures de seguretat instaurades pot posar-se contacte amb la Societat a través de info@additioapp.com

Sempre que s’introdueix informació a la versió web després de la pàgina de Login de l’aplicació, les transmissions de dades estan encriptades usant la tecnologia Secure Socket Layer (SSL). Pots veure el cadenat verd i que la URL comença per https com a prova d’això. Les comunicacions entre les apps i el servidor també es realitzen de manera encriptada.

Es realitzen còpies de seguretat diàries de totes les dades emmagatzemades en els nostres servidors i es transfereixen automàticament a altres servidors per garantir que en cap cas es pugui produir una pèrdua total de dades. Tots els servidors de Didactic Labs, S.L. estan allotjats a la Unió Europea.

Eliminació de les dades

Quan un usuari es doni de baixa de la versió Cloud, per la seva conveniència i seguretat, les seves dades romandran en la base de dades de Didactic Labs, S.L. durant uns mesos. L’usuari també pot sol·licitar que s’eliminin completament les dades de la seva compte contactant amb info@additioapp.com.

Servei d’atenció a l’usuari

Didactic Labs, S.L. ofereix un servei d’atenció a l’usuari a través de:

1. Pàgina web www.additioapp.com:

a) Tutorials ubicats a la secció ‘Ajuda’

b) Correu Electrònic: info@additioapp.com i en la secció ‘Contactar’ de la pàgina web.

c) ‘Fòrum’: secció on els usuaris exposen els seus dubtes i que és visible per a tothom.

2. Telèfon: 972 39 32 40 en horari de 9:00 a 14:00 i de 15.00 a 18:00 hores.