Què és la SAME?

La SAME és la Setmana de l’Acció Mundial per l’Educació que organitza la CME, la Campanya Mundial per l’Educació. El seu principal objectiu és reivindicar la importància de realitzar canvis efectius que permetin l’educació a tot el món, cridant així l’atenció de la comunitat educativa, els mitjans de comunicació, la societat i en concret, els diferents representants polítics per poder així trobar una solució a aquest problema el més aviat possible.

La campanya “Mil Milions de Veus” té com a objectiu assegurar un augment en el finançament de l’educació pública per tal de garantir una educació de qualitat inclusiva i equitativa per a tothom, elevant les veus de mil milions d’estudiants que s’han vist afectats per la COVID. Aquest any es centra a més en l’inconvenient de la pandèmia i l’efecte que ha tingut en l’educació, afectant a més de mil milions de persones, d’aquí l’origen del lema.

L’exclusió digital de moltes comunitats vulnerables que no disposen dels recursos necessaris per poder fer classes a distància ha estat el principal problema durant tots aquests mesos en què no es podia anar a l’escola.

 

Quin és el pronòstic per a aquest any?

No només l’any passat va afectar al sector de l’educació, sinó que també s’acosten canvis de finançament a causa de la pandèmia per aquest any. Si ja els sistemes educatius havien de fer front a una gran crisi del sector, ara s’ha vist incrementada a causa de la COVID-19, fent front a una crisi encara més devastadora. A això cal afegir-li els desafiaments que hi ha al voltant del finançament públic i la pressió cada vegada més gran sobre els recursos per als serveis públics, fets que estan donant com a resultat que hi hagi menor prioritat en l’educació.

L’objectiu de la CME (Campanya Mundial per l’Educació) és, no només aturar els retrocessos en el finançament de l’educació, sinó que també demanen assegurar i garantir fins i tot un major i millor finançament per a l’educació. Refat Sabbah, president de la CME, va afegir:

“Tots els membres de la CME d’arreu del món, (…) s’uneixen en suport de la campanya Mil Milions de Veus. La CME reafirma el seu compromís de continuar fent campanya per una educació de qualitat gratuïta, equitativa i inclusiva finançada amb fons públics per a tothom, a l’igual que per la necessitat de millorar i controlar de prop els mecanismes de finançament de l’educació nacionals i internacionals. Això inclou una crida a sistemes educatius sòlids finançats amb fons públics que compleixin amb els punts de referència de finançament de l’educació acordats internacionalment, (…) “.

 

Com ajudar?

Pots unir-te a la Setmana de l’Acció Mundial per l’Educació de diferents formes: la primera de totes és a través de les xarxes socials, amb el lema “Mil Milions de Veus”, donant-li visibilitat desde les teves xarxes socials, pots publicar, compartir o comentar publicacions relacionades amb el hashtag #SAME2021 i #MilMillonesdeVoces. També pots compartir experiències que t’hagin passat o que coneguis i li donis encara més veu d’una forma més artística, ja sigui a través d’un poema, una cançó, la pintura, etc. Per últim, també pots traslladar aquesta acció a les aules, fent activitats o tallers a classe amb els alumnes, creant mosaics, documentals o fins i tot pancartes amb els lemes de l’associació.