La salvaguarda de la privacitat és un aspecte fonamental de Edvoice, per això hem adoptat polítiques internes i aplicat mesures per complir els més alts estàndards de privacitat, de conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, (RGPD), relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d’aquestes dades.

És per això, que hem tingut molt en compte els principis de protecció de dades des del disseny i per defecte a l’hora de crear Edvoice, per tal de respondre a la confiança que els nostres usuaris dipositen en nosaltres, mantenint les seves dades privades i segurs.

La informació d’aquesta pàgina està destinada a proporcionar transparència sobre com protegim aquestes dades.

El nostre equip continuarà expandint i actualitzant aquesta informació a mesura que afegim noves capacitats i millores de seguretat per als nostres productes. En Edvoice, estem compromesos amb l’ús de la millor tecnologia i en proporcionar els més alts nivells de seguretat.

Tot el que fem a Edvoice segueix quatre simples regles

LES DADES SÓN TEVES

LES TEVES DADES ESTAN PROTEGIDES

LES TEVES DADES SÓN EXPORTABLES

SOM TRANSPARENTS

Seguretat de dades. Això significa tot per a nosaltres.

Tota la informació està emmagatzemada en servidors de HETZNER, Amazon Web Services (AWS) i Google (Firebase services), tres de les companyies de més confiança i més segures entre les que ofereixen solucions basades en cloud.

Edvoice usa Secure Sockets Layer (SSL) per protegir les teves dades amb encriptació de 256 bits i els millors estàndards de la indústria a nivell d’autenticació i identificació per garantir que les teves dades estan segurs durant les comunicacions.

Informació bàsica sobre el tractament de dades

En compliment de la Llei Orgànica 3/2018, del 5 de desembre, de Protección de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD), i del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, (RGPD), li oferim la següent informació sobre el tractament de les seves dades personals:

Responsable del tractament DIDACTIC LABS S.L.
Finalidad del tractament Gestió de l’aplicació Edvoice, per millorar la comunicació entre centres educatius, professors, alumnes i famílies.
Legitimació del tractament El tractament és necessari per a l’ús de l’aplicació Edvoice i per això se sol·licita el consentiment dels usuaris, els quals podran retirar el seu consentiment en qualsevol moment.
Procedència de les dades Les dades les han de proporcionar els propis usuaris o els Centres Educatius i / o els / les professors / es que facin servir Edvoice.
Comunicació de dades Les seves dades seran comunicades a les administracions públiques, sempre que ho exigeixi la legislació vigent, i a totes aquelles entitats quan sigui necessari per a poder complir amb la finalitat del tractament.
Encarregat de tractament Els tercers que presten serveis per al manteniment de l’aplicació es troben a la UE o estan acollits a l’Acord “Privacy Shield”
Drets Els interessats tenen dret a exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició davant el Responsable del tractament i, així mateix, poden dirigir-se a l’Autoritat de Control competent per a presentar la reclamació que consideri oportuna.
Informació adicional Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre el tractament de dades a continuació en les “Preguntes freqüents sobre privacitat”.

Accés a la informació

La informació introduïda en Edvoice només és accessible pels centres educatius, professors, alumnes i els seus pares d’acord amb els seus permisos, accedint únicament a la informació que els concerneix.

Privacitat de la informació

Edvoice es pren la seguretat de dades i privacitat molt seriosament. Els nostres enginyers han treballat dur per protegir les dades sensibles i xifrar les comunicacions, el que ajuda a mantenir el sistema segur.

No venem informació personal a tercers i només farem servir la seva informació d’acord amb la nostra política de privacitat. Els professors poden carregar les dades, i poden accedir, descarregar o sol·licitar específicament les dades en [email protected]

Edvoice no lloga ni ven cap informació relacionada amb els alumnes o professors, a tercers amb fins de màrqueting o publicitat.

Els Centres educatius i els professors són els que envien els codis d’accés als alumnes i als pares perquè puguin usar l’aplicació i rebre els missatges mitjançant Edvoice. Són els Centres i els professors els qui gestionen els seus alumnes i a quins grups tenen accés.

Còpies de seguretat diàries

De tota la informació que es tracta en Edvoice es realitza una còpia (back up) tots els dies i s’envia a un altre servidor per a seguretat doble en cas que alguna cosa li succeís als servidors principals, sent capaços de restaurar tota la informació sense cap problema i en un temps mínim.

Descarrega les dades sempre que vulguis

Pots exportar i descarregar totes les teves “stories” de Edvoice amb un procés molt fàcil.

Preguntes freqüents sobre privacitat

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

Identitat: DIDACTIC LABS S.L. (Des d’ara Edvoice)
CIF: B55240162
Dir. Postal: C / Bescanó, 10, 17007 Girona (Espanya)
Telèfon: +34 972 18 32 14
E-mail: [email protected]

Gestor de privacitat:
Contacte: http://www.additioapp.com/contactar

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

En Edvoice tractem la informació que ens faciliten les persones interessades, per oferir i gestionar els nostres serveis i productes per al sector educatiu.

Per quant de temps conservarem les seves dades?

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre els interessats facin servir Edvoice.

Edvoice està pensat per a la gestió escolar, per això, el no ús de l’aplicació durant un llarg període de temps fa que perdi la seva finalitat. Per aquest motiu, en el cas que un usuari registrat en Edvoice mantingui la seva compte inactiu durant més de 12 mesos continuats, es procedirà a eliminar el compte i les dades associades a ella.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

La base legal per al tractament de les seves dades, és el consentiment que els usuaris de Edvoice atorguen al Centre educatiu i / o el / la Professor / a per utilitzar l’aplicació, i el que atorguen en el moment de registrar-se a ella.

A què destinataris es comunicaran les seves dades?

Edvoice contracta la seva infraestructura virtual segons un model de “computació en el núvol”. Per a això fem servir els serveis de HETZNER Online GmbH, amb seu a Alemanya, que compleix amb la Federal Data Protection Act (BDSG) i la Tele Mitjana Act (TMG ), estant la seva política de privacitat disponible a: Data privacy. També utilitzem els serveis d’Amazon Web Services i el servei Firebase de Google LLC, tots dos a l’empara de l’acord EU-US Privacy Shield. – Informació disponible a: Amazon.com, Inc , i Google LLC.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

 • Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en Edvoice estem tractant dades personals que els concerneixin, o no.
 • Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides.
 • En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
 • En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. Edvoice deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
 • Els interessats tenen dret a la portabilitat de les seves dades.
 • Finalment, els interessats poden dirigir-se a l’Autoritat de Control competent per a presentar la reclamació que consideri oportuna.

Com hem obtingut les seves dades?

 • Algunes de les dades personals que tractem en Edvoice procedeixen del propi interessat en el moment en què es registra en l’aplicació, però la gran majoria de dades són els que els Centres educatius i / o els / les professors / es tracten mitjançant Edvoice amb el consentiment dels interessats.
 • Les categories de dades que es tracten són:
  1. Dades d’identificació
  2. Codis o claus d’identificació
  3. Adreces postals o electròniques
  4. Dades acadèmiques
 • Les dades són limitats, ja que únicament tractem les dades necessàries per a l’ús efectiu de Edvoice.
 • No es tracten dades especialment protegides, tot i que en tractar-se dades de menors, som conscients que es tracten dades sensibles, per la qual cosa hem posat especial èmfasi en el fet que aquestes dades es tractin amb el consentiment legalment exigit, així com en l’aplicació de les mesures de seguretat necessàries per a la salvaguarda d’aquestes dades.

Quines mesures de seguretat apliquem?

Després d’analitzar en profunditat els tractaments de les dades que es realitzaran, hem adoptat les mesures de seguretat necessàries per garantir un nivell de seguretat adequat al risc d’aquest tractament, mitjançant mecanismes que ens permeten garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanent dels sistemes i serveis de tractament.

Apliquem les mesures de seguretat establertes en l’article 32 del RGPD, havent adoptat les mesures de seguretat necessàries per garantitzar el nivell de seguretat adequat al risc del tractament de dades que realitzem, amb mecanismes que ens permeten garantitzar la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanent dels sistemes i serveis de tractament. En aquestes mesures es troben, a títol enunciatiu, no limitatiu:

 • Informació de les polítiques de tractament de dades personals.
 • Realització de copies de seguretat diaries.
 • Control d’accés a les dades.
 • Processos de verificació, evaluació i valoració regulars.

Com tractem les dades per compte de tercers?

El responsable del tractament de les dades és el Centre educatiu, o, si s’escau el / la professor / aa nivell individual, que fa servir els serveis de Edvoice, pel que nosaltres tractarem aquestes dades per a l’adequada prestació dels nostres serveis, fent-ho en qualitat d’encarregat del tractament, de conformitat amb el que estableix l’article 28 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016 (RGPD). Per això Edvoice:

 1. Tractarà les dades personals únicament seguint instruccions documentades del responsable, inclusivament pel que fa a les transferències de dades personals a un tercer país o una organització internacional, llevat que estigui obligat a això en virtut del Dret de la Unió o dels estats membres que s’apliqui a Edvoice; en aquest cas, Edvoice informarà al responsable d’aquesta exigència legal prèvia al tractament, llevat que tal Dret ho prohibeixi per raons importants d’interès públic;
 2. Ha de garantir que les persones autoritzades per tractar dades personals s’hagin compromès a respectar la confidencialitat o estiguin subjectes a una obligació de confidencialitat de naturalesa estatutària;
 3. Prendrà totes les mesures de seguretat necessàries de conformitat amb l’article 32 (RGPD);
 4. Respectarà les condicions indicades en el RGPD per recórrer a un altre encarregat del tractament;
 5. Assistirà al responsable, tenint compte la naturalesa del tractament, a través de mesures tècniques i organitzatives apropiades, sempre que sigui possible, perquè aquest pugui complir amb la seva obligació de respondre a les sol·licituds que tinguin per objecte l’exercici dels drets dels interessats que estableix el capítol III del RGPD;
 6. Ajudarà el responsable a garantir el compliment de les obligacions que estableixen els articles 32 a 36 del RGPD, tenint en compte la naturalesa del tractament i la informació a disposició de l’encarregat;
 7. A elecció del responsable, suprimirà o tornarà totes les dades personals un cop finalitzi la prestació dels serveis de tractament, i suprimirà les còpies existents llevat que es requereixi la conservació de les dades personals en virtut del Dret de la Unió o dels Estats membres;
 8. Posarà a disposició del responsable tota la informació necessària per demostrar el compliment de les obligacions establertes en l’art. 28 del RGPD, així com per permetre i contribuir a la realització d’auditories, incloses inspeccions, per part del responsable o d’un altre auditor autoritzat per aquest responsable.

Edvoice informa al responsable que subcontracta la seva infraestructura virtual de “computació al núvol”, amb HETZNER Online GmbH, amb seu a Alemanya, que compleix amb la Federal Data Protection Act (BDSG) i la Tele Mitjana Act (TMG), estant la seva política de privacitat disponible a Data privacy i amb Amazon Web Services i el servei Firebase de Google LLC, tots dos a l’empara de l’acord EU-US Privacy Shield. – Informació disponible a Amazon.com, Inc  i  Google LLC.

Exclusió de responsabilitat

El Centre educatiu i/o el/la Professor/a tenen l’obligació d’obtindre les dades que tractarà a Edvoice observant les prescripcions legals establertes a la normativa relativa a protecció de dades de caràcter personal, i especialment ha d’obtindre el consentiment dels pares/representants legals dels alumnes menors de 16 anys, o de l’edat mínima per a que els nens puguin donar el seu consentiment establert per la legislació de l’Estat on es trobin ubicats, tal com disposa l’article 8.1 del RGPD.

Edvoice no es fa responsable de l’incompliment, per part del Centre educatiu i/o el/la Professor/a de les obligacions derivades del RGPD i/o qualsevol altra normativa vigent, en la part en què a la seva activitat li correspongui i que es trobi relacionada amb l’execució dels serveis contractats o amb qualsevol altra relació que mantingui amb Edvoice.

Què passa si tinc més preguntes?

Si tens alguna pregunta o dubte sobre aquests temes o altres similars, si us plau, envia un email a [email protected]