Estem de celebració! Un 29 d’octubre d’ara fa 45 anys va esdevenir un fet tecnològic que ha millorat notablement les nostres vides: l’aparició d’Internet.

Internet ha passat de ser inicialment un experiment de prevenció de catàstrofes iniciat pel Ministeri de Defensa dels Estats Units a esdevenir una eina molt present en la nostra vida quotidiana i fàcilment accessible. De fet, les dades ho demostren; avui en dia un 40% de la població a nivell mundial utilitza Internet.

Investigadors, científics, professors i estudiants van ser inicialment els seus beneficiaris. Avui en dia però, cada vegada més usuaris gaudeixen d’aquesta tecnologia degut a la necessitat d’aconseguir una comunicació sense límits geogràfics i apropar la informació.

Amb pocs anys les possibilitats d’Internet han canviat radicalment per tal d’adaptar-se a les necessitats de la societat. Les noves tecnologies han evolucionat de tal manera que si Internet ha permès veure la televisió sense un televisor, ara fins i tot és possible accedir a Internet sense un ordinador. Els Smartphones, les tablets i altres dispositius tecnològics han canviat els nostres hàbits de consum d’Internet.

Així com Internet ha anat evolucionant per adaptar-se als nous temps, Additio també s’ha incorporat a les noves tecnologies oferint al professorat l’aplicació per a tablets ‘Additio app’. Esperem que a partir dels vostres comentaris i suggeriments podem seguir evolucionant de manera més fàcil i ràpida tot millorant el dia a dia del professorat.