En aquest post, intentarem resumir les principals novetats que hem llançat a l’última actualització duta a terme a Additio durant aquest estiu.

Per començar, us presentarem les innovacions que podreu trobar a l’apartat dels docents:

 • Redisseny complet de l’aplicació (comptes de professor, alumnat, famílies i administradors)

Com sempre seguim apostant per la usabilitat i l’experiència d’usuari com a punts diferencials. Per a nosaltres, més enllà del que fa la plataforma, és indispensable valorar el COM HO FA.

Que sigui fàcil, accessible i multiplataforma per a nosaltres són elements indispensables i que seguirem millorant dia a dia per aportar-la millor experiència de treball possible en tot moment…

 • Nou planificador d’unitats didàctiques i projectes

Com a novetat estrella d’aquest any, tenim la incorporació del nou planificador. 

En aquest, podrem adaptar la planificació de les nostres classes segons anem avançant en el dia a dia, modificant i afegint àmbits acords amb el seguiment dels alumnes, mentre anem preparant i fent la concreció curricular.

A més, podrem incloure totes aquelles competències i criteris amb els que anem a treballar en l’activitat, afegir recursos, rúbriques, quizzes, marcar objectius i afegir tots aquells continguts amb els que anem a treballar.

D’aquesta manera, podrem adaptar la planificació de les classes segons les necessitats de cada aula, i el seu ritme de treball, a més de poder definir els ítems a treballar, juntament amb la programació per estructurar els projectes.

 • Millores en les integracions amb LMS (Google Classroom, Microsoft Teams i Moodle)

En l’apartat d’integracions, podreu gaudir de novetats i millores en cadascuna d’elles, tant amb Moodle, com amb Classroom, com també amb Microsoft Teams, perquè pugueu treballar de manera més àgil i còmoda, aprofitant al màxim les possibilitats que ofereix la integració entre ambdues plataformes.

No penseu que només podreu trobar novetats en l’apartat de docents també us portem moltíssimes novetats per a tots els centres i les comptes d’alumnat i families com:

 • Seguiment d’incidències amb compensacions

En aquest apartat, hi trobareu noves opcions que us facilitaran moltíssim la gestió de la incidències, ja que permetrà:

-Configurar incidències a través del panell i els docents només hauran d’escollir dins de les opcions predefinides.
-Realitzar assignació de punts
-Configurar compensacions d’incidències a partir de l’acumulació de punts
-Informar d’automàticament per Edvoice
-Realitzar el recompte d’incidències segons cada tipus

 • Informes i millors en la gestió de l’assistència de centre

Podreu descobrir els nous informes, tant de notes, com d’assistència, incidències o seguiment, tots ells amb un format molt més visual i còmode.

Estan creats perquè sigui molt fàcil visualitzar el progrés, o la setmana sobre la qual vols consultar o fer recompte de les assistències entre moltes altres opcions.

No tenim cap dubte … quan les descobriu, us van encantar!

 • Codi únic per a tota la vida de Edvoice

A partir d’aquest curs amb un sol codi de Edvoice serà suficient per vincular l’alumnat i les famílies amb un alumne de centre, i es podran activar les comunicacions a nivell de centre, tutoria o grups classe sense complicacions.

A més, aquests codis únics seran reaprofitables d’un any a l’altre i no caldrà enviar-cada curs. Més fàcil impossible!

 • Millores generals en les configuracions

Trobareu moltes novetats en l’àmbit de les configuracions de diferents apartats que podreu anar descobrint a poc a poc.

Un exemple del que podreu trobar, és el tema de predefinir comunicacions, configuració prèvia per defecte a qui enviar missatges (alumnes, famílies o ambdós) en lloc que aparegui sempre alumnes i famílies, afegir etapes educatives, o definir des de la configuració el tipus d’incidències i hores d’assistència que apareguin al professorat entre moltes altres millores.

Configuracions d'assistència

 • Nova secció alumnat

Des d’ara, en el panell de centres, trobareu un llistat amb tots els alumnes de centre. Aquests, apareixeran automàticament al crear un grup base amb alumnes i assignar-los un identificador a aquests. D’aquesta manera, podreu gestionar-los de forma àgil i ràpida.

Alumnat desde grup base

 • Visualització de l’horari del professorat

Des del panell de centres, es podrà consultar i visualitzar l’horari de tots els docents, per poder saber en tot moment si estan fent classe, al fet que grup i en quina aula.

De la mateixa manera, s’inclourà properament l’horari dels alumnes als seus comptes de Edvoice perquè puguin consultar-lo en qualsevol moment que ho necessitin.

 • Importació de l’horari vía Excel

Per poder crear els horaris del professorat de forma àgil i ràpida, podràs fer una importació de l’horari via excel.

Dins dels grups base, podràs realitzar una assignació a partir de l’excel importat, dels horaris de tots els docents.

Assignació massiva professorat via Excel

 • Gestió de pagaments i cobraments vía Edvoice

Edvoice permetrà també fer els pagaments de forma ràpida i àgil. Des del centre podreu emetre el cobrament i les famílies podran abonar directament amb un sol clic. Oblida’t de perseguir impagats o dedicar hores a la ingrata tasca del seguiment dels pagaments!

Gestió de pagaments i cobraments

Sabem que són moltes novetats de cop que pot ser que molts no us espereu… però no us preocupeu! Teniu molt de temps per davant per poder descobrir i gaudir de totes les múltiples i noves funcionalitats i opcions que presenta Additio!