El sector educatiu incorpora cada vegada més la tecnologia en els processos d’ensenyament i aprenentatge. La impressió digital, la programació informàtica, l’ m-learning, la gamificació i la realitat augmentada aplicada a l’aula són tendències tecnoeducatives que s’estan estenent.

El paper dels docents és molt important en l’ús d’aquestes noves eines. Amb els smartphones i les tablets es pot treballar i accedir a tota mena de continguts i formats i, a més a més, fer-ho de manera col·laborativa.

Algunes de les activitats que els docents poden preparar amb mòbils i tablets és la cerca d’informació, el processament de continguts de les classes i la gestió de la tasca del dia a dia a l’escola o Institut.

Amb Additio App hem reafirmat l’aposta per l’entorn educatiu per fomentar la integració de les TIC en els centres. Amb aquest projecte, oferim la llicència multidispositiu que permet disposar de les dades en tot moment i en qualsevol lloc.