Les TIC són cada vegada més presents en l’educació i en la nostra vida quotidiana. A causa del seu impacte, en els pròxims anys el sector educatiu es veurà afavorit per les noves tecnologies i aquestes influiran de manera positiva en el desenvolupament i la creativitat d’alumnes i docents.

La creativitat és una de les aptituds més buscades en l’àmbit professional actual i cada vegada més educadors d’arreu del món són conscients d’aquesta tendència. No obstant això, a mesura que avancem en el procés d’escolarització, tendim a pensar de manera més lògica i racional. És per aquest motiu que els docents han de procurar incentivar els seus alumnes a l’aula perquè reflexionin i s’animin a ser creatius, sent les noves tecnologies una bona eina per enriquir el procés d’ensenyament aprenentatge.

La tecnologia té un enorme potencial en l’educació ja que gràcies a ella, és possible connectar coneixements, adquirir informació, desenvolupar la creativitat, millorar el contacte entre alumnes i professors i incentivar la innovació.