Post que recull una anàlisi dels diferents sistemes educatius, el seu finançament i l’impacte de la formació en el mercat de treball.
Un panorama crític: Espanya segueix en els llocs més baixos d’Europa pel que fa a nivell mitjà d’estudis, amb una taxa d’atur molt més gran i una despesa pública per alumne /a inferior a la mitjana europea.
Llegir la notícia.