Mantenir l’interès dels alumnes a l’aula sol ser una tasca difícil. Una de les estratègies que s’aplica cada cop més per fomentar la participació i la implicació dels alumnes a l’aula és la gamificació, una tècnica d’aprenentatge que trasllada la mecànica dels llocs a l’àmbit educatiu-professional amb la finalitat d’aconseguir millors resultats, ja sigui per adquirir els coneixements, millorar habilitats, o bé recompensar accions concretes, entre altres objectius.

Aplicar la gamificació en l’àmbit de l’educació consisteix en utilitzar una activitat lúdica per aprendre o portar a l’aula l’organització i les regles d’un joc, amb l’objectiu d’implicar als alumnes i oferir-los una manera diferent d’aprenentatge. Per això, es recompensa la realització de certes tasques establertes amb punts, nivells o rànquings, fomentant l’esforç, l’autoafirmació, companyonia…

Tot i que mai hem d’oblidar que l’essencial és que els alumnes aprenguin i assimilin els coneixements, l’ús d’estratègies de gamificació per reforçar aquest objectiu, sens dubte facilita tant el treball dels docents com el propi aprenentatge dels estudiants.

2 Comments