El debat sobre com avaluar els alumnes i fins a quin punt involucrar la tecnologia a les aules recorre el món.

Constantment accedim a diferents fonts d’informació -llibres, manuals, diaris, Internet … – per donar resposta als dubtes que se’ns plantegen en el nostre dia a dia, fet que ha provocat que alguns centres educatius es plantegin adaptar el sistema educatiu als nous temps.

Un exemple d’això és l’escola Virolai de Barcelona que, des de fa un temps, permeten que els seus alumnes utilitzin l’ordinador i l’smartphone als exàmens com un estri més.

De fet en alguns països com Dinamarca aquesta pràctica és d’allò més habitual, ja que des de fa 10 anys els alumnes realitzen els seus exàmens amb l’ordinador, i des del 2011 el seu sistema educatiu va fer un pas més en aquest procés al permetre que els estudiants accedeixin a Internet per respondre els exàmens finals de l’etapa secundària.

Amb la integració de les noves tecnologies no es pretén donar l’esquena a la memorització ja que aquesta té una gran importància en l’àmbit del llenguatge. Aquests centres proposen no basar-ho tot en memoritzar, ja que consideren que és més important que els joves aprenguin a extreure informació i processar-la, una situació amb la que es trobaran habitualment al llarg de la seva vida.

Podeu llegir aquí la notícia