Com molts de vosaltres ja sabreu, intentem prestar molta atenció als suggeriments que ens feu arribar per construir entre tots una aplicació que s’adapti el millor possible a les necessitats dels professors. En aquest sentit, un dels suggeriments més recurrents durant aquest inici de curs és la complexitat de donar d’alta els grups d’alumnes a l’aplicació i estem decidits a millorar aquest aspecte!

Per aquest motiu, volem desenvolupar un sistema que us permeti importar els grups d’alumnes directament des de les plataformes educatives de cada comunitat autònoma i aquí és on us volem demanar ajuda.

Hem vist que la majoria de plataformes (SAGA a Catalunya, ITACA a València, SÉNECA a Andalusia…) permeten exportar en diversos formats (Excel, CSV, XML, …) els llistats d’alumnes de cada un dels grups que teniu assignats per a aquest curs.

El que us volem demanar és si ens podríeu enviar un exemple de cada exportació que permeti la plataforma, de manera que puguem desenvolupar a Additio una funcionalitat que permeti introduir directament el fitxer que genera la plataforma i automàticament crear els grups a l’aplicació perquè pugueu començar a treballar. Us demanem la vostra col·laboració perquè, per desgràcia, nosaltres no tenim accés a totes les plataformes i, tot i que estem intentant posar-nos en contacte amb els responsables, el procés és massa lent i hem pensant que amb la vostra col·laboració serà molt més ràpid 🙂 Per descomptat podeu canviar o esborrar els noms dels alumnes per temes de privacitat, només necessitem poder veure l’estructura del fitxer. Preferentment, ens serveixen fitxers de format Excel, OpenOffice o CSV.

Ens els podeu enviar a [email protected] en un correu indicant la comunitat autònoma i el nom de la plataforma que feu servir.

Si ens ajudeu, esperem poder tenir aquesta funcionalitat en marxa a principis del 2016 🙂

Moltes gràcies!