Additio i Aonia s’han aliat per facilitar i fomentar entre el professorat l’aprenentatge en línia mitjançant cursos de formació permanent per al professorat. Per a això, es basen en tres aspectes fonamentals:

– Un model i una metodologia 100% en línia de cursos tutoritzats, amb activitats i un enfocament eminentment pràctic, per facilitar a l’alumnat del curs l’aplicació del que s’ha après en la seva activitat diària.

– Un panell de tutors i professors experts, de primer nivell, formats a escala internacional.

– Una plataforma amb un entorn d’aprenentatge molt intuïtiu i senzill, que facilitarà l’aprofitament per part de l’alumnat.

S’ofereix un ampli portfoli de cursos 100% online que poden ser aportats com a mèrits en oposicions o concursos de trasllats a l’ésser certificats per la Universitat de Girona.

Enllaç d’accés: https://web.additioapp.com/training

Dins de l’aplicació trobaràs la nova secció al menú principal de l’esquerra sota el títol “Additio Academy” i també pots matricular-te directament a la web de la Universitat de Girona.

Potencia la teva desenvolupament professional i visualitza el curs d’especialització que millor s’adapti a les teves necessitats:

-Additio per Docents

-L’alumnat com a centre de l’aprenentatge

-Competència Digital Docent

-Competència Digital Docent, Avaluació i Mètodes Actius d’Aprenentatge

-Productivitat i Treball Col·laboratiu en l’Entorn Google for Education

-Google Classroom per als teus Classes

-Gestionar la teva Aula Virtual en Entorns Microsoft

-Creació de Continguts en l’Entorn Office 365

-Especialització en Productivitat i Treball Col·laboratiu en l’Entorn Office 365

-Especialització en Google Level I

-Especialització en Google Level II

-Especialització en Seguretat Digital a l’Educació

-Especialització en Microsoft Teams per als teus Classes

-Especialització en Gestiona el teu Aula Virtual en Entorns Google

A qui s’adrecen els cursos?

A mestres i mestres d’educació infantil i primària; a professorat d’educació secundària; a llicenciades i llicenciats que vulguin treballar en qualsevol nivell o etapa d’un centre educatiu; a professionals de la psicopedagogia, la pedagogia, la direcció i la direcció d’estudis en escoles i instituts; a personal tècnic d’educació infantil (TEI) i a professionals vinculats a el sector educatiu i interessats en l’educació com a motor de canvi.

Qui tutoritzarà meus cursos? Descobreix aquí el llistat de tutors i experts

Aonia Educación és una consultora educativa especialitzada en ajudar a institucions educatives i als docents en els seus processos d’integració de la tecnologia, amb l’objectiu de millorar el procés d’ensenyament a l’aula. Amb més de 25.000 docents formats, compta amb un panell d’experts amb experiència internacional.

Aonia i Additio són socis de Google, Microsoft, Moodle, Adobe i Amazon en les seves divisions educatives i tecnològiques. Basant-se en el seu coneixement, ofereixen cursos sobre la gestió de les eines de Google, Microsoft i de la pròpia Additio, així com sobre competència i seguretat digital, entre d’altres matèries.