Cas d’èxit: Colegio Santo Ángel

Cas d’èxit: Colegio Santo Ángel

Contexte

El col·legi Santo Ángel es troba situat en ple centre de la ciutat de Badajoz, és un dels col·legis amb més tradició i més de 125 anys al servei de l’educació dels pacenses.

  • Localitat: Badajoz (Espanya).
  • Amb 700 alumnes i 48 docents.
  • Atén a nens des de E. Infantil (3 anys) fins 4º E.S.O.
  • Centre d’Integració des de el curs 1988/89
  • Secció Bilingüe.
  • “Comunitat Educativa 2.0” , totes les seves aules estan dotades amb Pissarra Digital Intera i disposen de 3 aules TIC.
Colegio Santo Ángel

Quina necessitat de millora o repte es va marcar vostre centre?

“Cada vegada més se’ns exigeix ​​que les notes dels alumnes siguin el més fidels possibles i més amb la innovació metodològica es tendeix a que els criteris d’avaluació siguin diferents en cada àrea i cada unitat, per això fer les mitjanes de tot es fa un treball ardu i tediós.”

Ja en el curs 14/15 diversos professors de forma individual van començar a fer servir les plataformes digitals per al seguiment i control de notes. Tot i que no hi va haver uniformitat a l’hora de seleccionar quin usar, si a l’inici d’aquest curs diversos professors es van interessar per Additio app, i ens vam posar en contacte amb l’empresa per veure la possibilitat de treballar com a centre i no de forma individual , entre altres coses perquè el centre sempre ens ha facilitat els quaderns en paper, ja que pensem que ara si els complementem per la plataforma digital també ens ho facilitaria. I així va ser, el centre va abonar els imports de les llicències de tots els professors que s’han decidit i hem estat uns 15 professors.

Per què vau escollir Additio App?

Després de l’experiència del primer any, la plataforma que més s’adaptava a les nostres necessitats era Additio, i com que a més els nostres quaderns en paper també eren seus ja que ens vam decidir per ella.

“A més ens van donar facilitat per abonar les taxes de manera conjunta en el col·legi, adaptant-se als casos particulars d’alguns professors que ja tenen comprada la llicència de forma personal.”

Colegio Santo Ángel

Com utilitzeu diàriament Additio App?

La majoria la fa servir com a quadern de seguiment de qualificacions diàriament, alguns les fan servir també com a diari de seguiment de les classes. En casos puntuals per al control de tutories, faltes i assistències, però menys.

El programa a més et permet obtenir les mitjanes per unitats i per avaluació, i un altre avantatge és la plataforma web on es sincronitzen les dades ràpidament, i on pots treballar des de qualsevol ordinador.

Va ser necessària alguna formació?

Vam realitzar formació en el propi centre. Un dels docents, amb més experiència i coneixement en l’app, ens va donar una formació inicial.

“Hem combinat l’autoformació amb les consultes entre nosaltres per resoldre dubtes.”

Pel proper curs escolar ens hem plantejat crear un seminari amb una reunió cada poques setmanes per compartir la nostra experiència amb tablets i, entre altres aplicacions, com Additio App.

Colegio Santo Ángel
Colegio Santo Ángel
Colegio Santo Ángel
Colegio Santo Ángel
Colegio Santo Ángel
Colegio Santo Ángel

Com valoreu el suport rebut durant el procés d'implementació de Additio App?

En diverses ocasions hem contactat amb el personal de Additio App per resoldre alguna qüestió com la compra de llicències, aclarir conceptes sobre la protecció de les dades introduïdes i suggerir millores o adaptacions a les nostres necessitats. El tracte rebut ha estat grat, les respostes sempre han estat ràpides i clares, i hem observat bona disposició cap a les peticions que hem formulat.

Resultats aconseguits

“Additio App ens ha permès fer registres de manera molt ràpida, sense temps d’espera respecte a ordinador.

També ens ha permès realitzar més anotacions i més clares i ràpides.”

Colegio Santo Ángel
Colegio Santo Ángel

Ubicació Col·legi Santo Ángel - Badajoz (Espanya)