Cas d’èxit: CEIP Palmerar

Cas d’èxit: CEIP Palmerar

Context sobre el centre escolar

Col·legi d'Educació Infantil i Primària Palmerar (centre públic)

  • Localitat: Benicàssim (Castelló).
  • Amb 460 alumnes i 31 docents.
  • El centre disposa d’aula d’informàtica, wi-fi, pissarra digital a cada aula, netbooks a les classes i, aquesta primavera, hem introduït les tabletes digitals a 5º i 6º de Primària.
  • El professorat està iniciant-se a l’ús de la tableta com a suport a la seva docència.

Quina necessitat de millora o repte es marxa el vostre centre?

Abans d’utilitzar Additio App el registre de les dates de l’alumnat en tots els processos d’aprenentatge es realitzava sobre quaderns en paper. Quan va començar en l’ús de les tabletes digitals en el professorat es va platejar la necessitat de reduir “objectes” d’ús diari, simplificar i unificar les eines bàsiques pel docent. L ‘objectiu a llarg termini és l’ús de la tableta en les facetes més habituals del dia a dia, traslladant el registre sobre suport paper o en un ordinador (full de càlcul, processador de textos) a un sol dispositiu àgil i ràpid d’utilitzar.

¿Perquè vau triar Additio App?

Vam escollir Additio App per la seva interfície senzilla, la possibilitat d’ús en múltiples plataformes (Android, iOS, navegador web) i la qualitat dels seus tutorials
CEIP Palmerar

Com utilitzeu diàriament Additio App?

Encara que varia lleugerament entre cada docent, solem fer-lo servir per registrar comportaments, lliurament de treballs i registre de notes. Aquest final de curs hem començat a fer servir la funció de les rúbriques.
CEIP Palmerar
CEIP Palmerar
CEIP Palmerar

Va ser necessària alguna formació?

Realitzem formació en el propi centre. Un dels docents, amb més experiència i coneixement en l’app , ens va donar una formació inicial. Després hem combinat l’autoformació amb les consultes entre nosaltres per resoldre dubtes. Pel proper curs escolar ens hem plantejat crear un seminari amb una reunió cada poques setmanes per compartir la nostra experiència amb tablets i, entre altres aplicacions, com Additio App.

Com valoreu el suport rebut durant el procés d'implamentació d'Additio App?

En diverses ocasions hem contactat amb el personal de Additio App per resoldre alguna qüestió com la compra de llicències, aclarir conceptes sobre la protecció de les dades introduïdes i suggerir millores o adaptacions a les nostres necessitats. El tracte rebut ha estat grat, les respostes sempre han estat ràpides i clares, i hem observat bona disposició cap a les peticions que hem formulat.

Resultats aconseguits

Additio App ens ha permès fer registres de manera molt ràpida, sense temps d’espera respecte a ordinado També ens ha permès realitzar més anotacions i més clares i ràpides.

Ubicació del CEIP Palmerar