El gran volum de faltes detectades en els alumnes d’ESO obliga a Ensenyament a canviar el mètode d’inculcar als alumnes catalans la normativa ortogràfica.

Aquest dimarts, la Conselleria d’Ensenyament ha presentat un document d’Orientacions pràctiques per a la millora de l’ortografia. Aquesta guia proposa un canvi metodològic a l’aula per tal de millorar el nivell ortogràfic dels joves alumnes catalans. Us la podeu descarregar aquí:

L’autor de les orientacions, Jordi Balcells, ha explicat que el document pretén passar de l’actual model més mecànic i descontextualitzat -omplir espais, completar terminacions, col·locar accents i deduir regles- a una “metodologia comunicativa”. La consellera d’Ensenyament Irene Rigau ha assegurat que el 83% de l’aprenentatge ortogràfic s’adquireix amb la memòria visual i l’11% mitjançant l’oïda.

Additio també es preocupa per ajudar els més joves a millorar la seva ortografia mitjançant les llibretes de dictats. La libreta ofereix una pàgina per a cada dictat i una de reflexió, en què els alumnes corregeixen les faltes i reflexionen alhora sobre quines faltes han fet i per què. Aquests exercicis potencien la memòria visual i auditiva aconseguint que l’alumne assimili millor els seus encerts mitjançant l’autoaprenentatge.

Llegiu la notícia sencera aquí