Begoña Carramolino és professora d’economia del centre educatiu Santa Maria dels Àngels a Màlaga en batxillerat i també imparteix mòduls en cicles mitjans en tècniques en Comerç, és experta en Flipped classrooom i Additio Certified Teacher.

Ens comparteix en primera persona com van implantar les rúbriques amb l’autoavaluació i coavaluació amb Additio App entre els diferents docents del seu centre educatiu.

Bego - Colegio Santa Maria de los Angeles en Málaga

En l’estiu de 2016, 3 professores del centre treballavem activament les rúbriques d’avaluació amb l’objectiu de crear les més necessàries per a les nostres respectives assignatures i amb intenció també de compartir-les amb la resta de l’equip docent del nostre centre.

Durant aquest treball en equip vam crear durant el mes de juliol 7 rúbriques d’avaluació: treball cooperatiu, exposició grupal, exposició individual, reflexió, treball escrit, actitud, i l’última per avaluar debats.

El disseny d’aquestes rúbriques ho realitzavem amb una eina gratuïta de rúbriques per a Google Apps for Education molt complicada de fer servir, llavors, a finals de l’estiu ens vam decantar per l’ús conjunt de Additio App com a quadern de notes digital docent i perquè també teníem previst utilitzar aquesta eina per realitzar coavaluació i autoavaluació.

Al setembre de 2016 i després de presentar als docents del centre l’eina Additio App, vam decidir traslladar les nostres 7 rúbriques al quadern de notes digital per poder posteriorment compartir-les amb la resta de l’equip docent.

Les tres professores ens vam repartir la feina amb un simple “copiar i enganxar” de les rúbriques de l’antiga eina a Additio App i les varem compartir entre nosaltres a través de l’aplicació.

Una vegada que en el meu llibre digital tenia ja totes les rúbriques, vaig crear un grup-classe amb el meu propi nom. Aquest grup denominat “Bego” em serveix per veure en el meu horari no només les classes que tinc amb els meus respectius grups d’alumnes, sinó per veure al meu horari altres hores de treball com guàrdies, hores de tutories, tasques de departament, … .. En aquest grup tinc una sèrie d’alumnes “ficticis” que precisament es corresponen amb els / les docents del meu centre que van decidir unir-se a Additio App i als que vaig impartir formació al començament del curs sobre l’aplicació.

En aquest grup “Bego” tinc únicament una pestanya a la qual he anomenat RÚBRIQUES i en la qual he posat tantes columnes com rúbriques tinc configurades en la meva aplicació. És a dir, tinc una pestanya només amb columnes configurades totes com rúbriques, cadascuna corresponent a les rúbriques que hem dissenyat per compartir al nostre centre. Amb quin sentit vaig fer això? Doncs perquè això em permet “compartir estructura del grup” amb l’equip docent de forma molt senzilla i així en un únic pas, tots / es poden tenir totes les rúbriques dissenyades i seleccionar posteriorment qual vol fer servir i com no.

Aquest procés estalvia molta feina als meus companys / es docents perquè les rúbriques es les troben ja dissenyades i únicament han d’editar-les, si volen adaptar-les a les seves pròpies necessitats i / o peculiaritats.

Les nostres rúbriques estan configurades amb diferent nombre de files i de columnes, fem servir la mitjana com a tipus de resultat i diferents ponderacions a les files.

Additio App ens permet gràcies a les rúbriques una avaluació molt més còmoda, ràpida i eficient ja que amb la tauleta, mòbil i fins i tot ordinador, podem anar marcant cel·les en les rúbriques i així obtenir molt fàcilment les qualificacions ponderades i finals de cada estudiant.

Abans l’avaluació amb rúbriques era una tasca àrdua i excessivament complexa, ara, amb Additio App, l’heteroavaluació docent amb l’ús de rúbriques és ràpid i senzill. Una meravella.

Gràcies Additio App.

Col·legi Santa Maria de los Ángeles a Màlaga, Espanya