Assistència i incidències

Additio

Registra l'assistència i les incidències de les teves classes

Redueix l'absentisme a la teva escola i genera potents informes

Registre i configuració de l'assistència

Pots registrar l'assistència des d'un ordinador o les apps per tablets i smartphones que no necessiten connexió a internet.

Pots ampliar o modificar els tipus d'assistència que ve per defecte perquè s'adapti a la perfecció a la casuística de les teves classes i centre educatiu.

Assistència i incidències
Portfolio y evidencias de aprendizaje

Informe d'assistència

Genera informes consolidats d'assistència a nivell d'escola, grup o alumne en específic.

Analitza i mostra mitjançant gràfics l'evolució i redueix l'absentisme. Mitjançant estadístiques i gràfics podràs extreure tota la informació que necessites.

Justifica les faltes d'assistència

Envia notificacions d'assistència als comptes de famílies a l'instant.

Justifica des d'un panell centralitzat les faltes i anota els comentaris oportuns.

Ja siguin els docents, secretaria o els tutors els responsables del seguiment de l'assistència, el sistema s'adapta o totes les formes de registre de l'assistència de forma molt senzilla.

Gestió assistència per a centres educatius
Seguiment de l'assistència de l'alumne i l'escola

Registre i compensació d'incidències

La plataforma permet personalitzar les incidències i registrar el docent, hora, classe entre moltes altres coses per poder generar potents informes d'incidències i comportament.

Compensa les incidències i realitza el recompte de les mateixes amb funcions específiques perquè estalviïs temps.

Passa llista des del plànol de classe

Visualitza a tots els alumnes des del plànol de la classe.

Des del plànol de classe també podeu passar l'assistència i avaluar els alumnes.

Plataforma seguiment de l'assistència de l'alumnat