Estem davant d’un nou i emocionant curs escolar, per ajudar-vos a estalviar temps i avaluar, planificar i comunicar millor i de forma més eficient hem llançat una nova versió. Us presentem el conjunt de les principals novetats d’aquesta versió:

Aplicar condicionals a les competències i dimensions:

Es poden aplicar condicionals de text, icones o colors a les columnes de les competències o dimensions. Podent crear escales d’1 a 4 quan tens valors d’1 a 10 o convertir a text o icones valors numèrics.

Això permet a més, que els nous ítems convertits es vegin en l’informe de competències transversals.

Gran novetat! Quadern d’avaluació visible per a famílies i alumnes

Presentem el quadern de l’alumne, creiem fermament en posar l’alumne en el centre de l’aprenentatge, per aquest motiu, no només ho diem sinó que hem creat dins els comptes per a alumnes i famílies en Edvoice la possibilitat de veure aquelles columnes que els docents donen visibilitat del quadern d’avaluació.

Així els alumnes i famílies podran seguir en temps real des de l’aplicació Edvoice l’evolució del procés d’aprenentatge, a nivell de notes, feedback, rúbriques, assistència i competències, més enllà de la pròpia comunicació institucional.

Alhora, com a docent podràs donar visibilitat de les columnes del quadern d’avaluació en el panell de centers per a administradors.

Com donar visibilitat de les columnes del quadern?

Tutorial “Visualització del quadern d’assistència del alumne”

Tutorial “Visualizació del quadern de notes del alumne”

Enviar rúbriques per a auto i coavaluació via Edvoice

Hem incorporat la possibilitat d’enviar rúbriques per a auto i coevaluació mitjançant l’aplicació mòbil Edvoice. Anteriorment ja es podia fer auto i coavaluació mitjançant l’enviament de la rúbrica via email. Aquesta opció afegeix flexibilitat dins de les opcions d’avaluació entre pars.

Envia els comentaris de les columnes com feedback a l’alumne

En avaluar utilitzant múltiples ítems avaluatius, s’afegeix la possibilitat d’enviar el comentari podent enviar feedback als alumnes i famílies per donar indicacions a l’alumne sobre com millorar i potenciar les seves competències.

Informes consolidats d’assistència, incidències i competències transversals

Els administradors d’un centre educatiu poden generar múltiples informes. S’han creat nous informes i s’han millorat els que ja estaven disponibles unificant totes les dades dels professors de les diferents classes.

A més a més estem a punt de llançar l’informe d’incidències i seguiment!

Optimització del rendiment en el càlcul de competències i dimensions

S’ha optimitzat en gran mesura el càlcul de competències, estàndards o criteris d’avaluació per a aquells casos en què el nombre era molt considerable i trigava temps a realitzar els càlculs. El temps de resposta ha millorat en múltiples casos més d’un 30%.

Categories per agrupar columnes

Les diferents columnes del quadern d’avaluació es poden afegir a una categoria, com podria ser “Activitats” o “Deures” o “Actitud”.

Tutorial escrit “Crear categories”

Aquestes categories es poden desplegar i agrupar com un acordió fent molt àgil l’organització del quadern d’avaluació.

Dianes d’avaluació per competències de l’alumne (nivell grup i centre)

De forma automàtica dins de les pestanyes de competències, dimensions o criteris d’avaluació es crea la columnes “Dianes”, al clicar en ella es mostra una diana d’avaluació competencial on es pot veure el progrés de l’alumne en comparació amb la mitjana de la resta de la classe d’una forma molt visual i gràfica.

Tutorial escrit dianes d’avaluació

Aquestes dianes d’avaluació es podran veure també a nivell de centre i podrà unir l’evolució de les competències de múltiples assignatures i classes de professors diferents.

Forçar canvis en els grups base com a administrador a tots els grups de professors

Durant el curs es produeixen altes i baixes d’alumnes o canvis en el número de telèfon de les famílies. Un administrador des del panell de centres pot actualitzar les dades i forçar l’actualització de forma automàtica a tots els grups de professors.

Integració amb el ecosistema SM Educamos

Els centres educatius que utilitzen la plataforma de SM Educamos estan d’enhorabona, gràcies a la potent integració entre ambdues plataformes podran importar les dades i els alumnes creats a Educamos de forma automàtica. Alhora, podran importar les notes del quadern d’avaluació a Educamos en un sol clic.

A més de totes aquestes novetats hi ha totes les novetats de tota la nova versió de Edvoice, recollides en un altre post. Durant les properes setmanes anirem desplegant més funcionalitats que puguin seguir impulsant l’avaluació formativa, el treball per projectes i el format col·laboratiu.

Que tingueu un gran inici de curs SuperTeachers!